Welcome to shopVietPho.com  Home  My Account  Cart (0) Customer Login
 

Từ Thiện Thẻ - Thẻ 2 Chiều


Giá Cước Vùng
Cent/min
Sài Gòn
2.9
Hà Nội
2.9
Các Tỉnh
3.9
Di Động
3.9
Gọi Khắp VN (Flat Rate)
3.9
Click To Buy Minutes Online Click To Buy Minutes Online

Calculate Call Minutes


Enter Dollar Amount Saigon/Hà Nội Các Tỉnh Cell Phone Flat Rate Từ VN Gọi Qua Mỹ
Enter Dollar Amount To Calculate Call Minutes

Quí Khách Gọi Về Việt Nam Có Hai Lựa Chọn


1. Cách Gọi Thông Thường

 • Bấm số tổng đài mà nhân viên đã cung cấp
 • Nghe báo số tiền đang có
 • Bấm số Việt Nam muốn gọi:
 • 84 + số điện thoại #
 • 84 838223344 #

2. Bấm Số Gọi Nhanh

 • Số Việt Nam sẽ được chuyển thành số địa phương ( số gọi nhanh)
 • Ví dụ: 84 838223344 chuyển thành số gọi nhanh 714 123 4567
 • Quý khách lưu lại số gọi nhanh
 • Sau đó, quý khách không cần bấm số tổng đài và số Việt Nam nữa, chỉ cần bấm số gọi nhanh là kết nối được thân nhân ở Việt Nam

Thân Nhân Từ Việt Nam Gọi Qua Mỹ


Từ Thiện Thẻ

714.839.5996

 • Cung cấp số phone Việt Nam cho Từ Thiện Thẻ để nhập vào hệ thống
 • Tại Việt Nam, khách hàng bấm số 1771 (số toll free: khách hàng không bị mất phút điện thoại tại Việt Nam)
 • Nghe tổng đài nói chọn ngôn ngữ, bấm số 66 để chọn Tiếng Việt
 • Bấm số điện thoaị ở Mỹ khách muốn gọi:
  1 + area code + phone number #

0 items
Shop By Brand